「N66: Soma Kuhusu Espoti Mahitaji Ya Kuheshimiwa Ndani Ya Utamaduni Wa Marekani: Unumaarufu」の変更履歴

Jump to navigation Jump to search

差分の選択: 比較したい版のラジオボタンを選択し、Enterキーを押すか、下部のボタンを押します。
凡例: (最新)=最新版との比較、(前)=直前の版との比較、=細部の編集

  • (最新 | 前) 2020年7月16日 (木) 17:08ZYIKeesha3 (トーク | 投稿記録). . (5,281バイト) (+5,281). . (ページの作成:「Unaweza kriketi mfalme kwa ajili ya vidokezo kubwa vya kubet kriketi bure. Kama kushinda fedha line wager, kupata wingi wa bet yako Plus kumi% nyuma. Kuingia katika uongo…」)